Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

Rekisterinpitäjä:

Minna Mäkitalo / Minna Maria OY
Vakka-Suomentie 8 
20300 Turku
makitalominnamaria@gmail.com

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus:
Asiakkaan tietoja käsitellään tilausten hoitamiseen, ja mahdollisesti myös markkinointitarkoitukseen uutiskirjeen muodossa (asiakkaalta kysytään tähän erikseen lupa). Rekisterin tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, mahdolliset asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä niitä luovuteta Minna Maria OY:n toimesta ulkopuolisille tahoille. Asiakkaan tiedot voidaan hävitettää rekisteristä henkilön niin pyytäessä kirjallisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin säilyttäminen:
Rekisterin tiedot on suojattu salasanalla. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy rekisteriin.

Rekisteröidyn henkilön tarkastusoikeudet:
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä tarvittaessa kopio. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.